Praca


Osoby zainteresowane pracą w EKO-BUD Sp. z o.o. zapraszamy do przesłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres kadry@ekobud.org.pl, bądź złożenie dokumentów w siedzibie firmy.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)."