Budownictwo


Świadczymy usługi budowlane w zakresie:


  •   Budowy dróg, chodników i parkingów,
  •   Układania kostki brukowej i granitowej,
  •   Utwardzania terenu,
  •   Robót ziemnych,
  •   Transportu materiałów,
  •   Robót rozbiórkowych i wywożenia gruzu,
  •   Wykonywania elementów małej architektury.