Projekt nr POIR.03.04.00-24-0483/20

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa EKO-BUD Sp. z o.o.

Cele projektu i efekty realizacji projektu:

Celem realizowanego projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19.

Efektem projektu ma być utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 386 529,30 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 386 529,30 PLN